Cele 3 zile de întuneric

Cele trei zile de întuneric au fost profețite de multi Sfinți, printre care Padre Pio și Marie Julie Jaheny.

SEMNELE IMINENTE

Creșterea tulburărilor violente pe uscat, în mare și în aer; cutremure, uragane, tornade, furtuni, rupere de baraje, valuri uriaşe, inundaţii, neobişnuite “accidente” luând multe vieţi, foamete, epidemii, distrugere, sărăcie, apa și recoltele se vor schimba devenind din ce în ce mai poluate și mai puțin hrănitoare. Revoluții, răsturnări de guverne, disensiuni, războaie, confuzie în locuri înalte, lipsa de respect pentru autoritate, trădare, corupţie, brutalităţi, atrocităţi. Dezintegrarea vieții de familie, imoralitate, adulter, infidelitate, promiscuitate, pervertirea tineretului, violență, neascultare, lipsă de valori morale, indecență, nenumărate păcate și nedreptăți, oamenii interesați numai de mâncare, băutură, distracții și plăceri. Încălcarea legilor Bisericii, lipsă de modestie, neglijarea sacramentelor. Suprimarea Bisericii va crește și vor fi mulți martiri. Lipsa de caritate, cruzimea, indiferenţa şi lipsa de preocupare pentru aproapele nostru, oameni întorți unul împotriva celuilalt, chiar şi în sânul familiei, oamenii mândri în propriile cunoştinţe şi îndepărtare de Dumnezeu.

SEMNELE IMEDIATE

Noaptea va fi EXTRAORDINAR DE RECE, vântul va urla și va rage, apoi vor veni fulgere și trăsnete, cutremure cum nu am mai văzut. Nu va mai fi lumină, ci doar ÎNTUNERIC TOTAL, întunericul va cuprinde întreg pământul. Aceasta se va întâmla deodată!

ÎN IAD NU VA MAI RĂMÂNE NICI UN DEMON. Iadul va fi golit și TOATE spiritele rele vor fi eliberate pe Pământ și vor face tot răul de care sunt capabile. Cei răi vor apare sub cele mai înspăimântătoare forme și vor umple atmosfera cu molime și gaze otrăvitoare, vor fi ”APARIȚII ÎNGROZITOARE.” Mulți vor muri doar de frică și disperare, oamenii răi vor privi Inima Divina a Domnului Nostru.

Uragane de foc vor cădea din Ceruri și se vor întinde peste tot Pământul, frica va pune stăpânire peste muritori la vederea acestora, și mari vor fi strigătele de lamentare, mulți din cei fără de Dumnezeu VOR ARDE ÎN AER LIBER PRECUM IARBA USCATĂ. Mânia lui Dumnezeu se va revărsa asupra întregii lumi, “pedeapsă” va fi teribila, ASTFEL ca niciodată înainte, şi va smeri întregul Pământ.

Satana va triumfa în aceste zile groaznice, şi iadul va părea că a câştigat posesia lumii, dar Dumnezeu îl va recupera, pentru că chiar și aceasta pedeapsa este un act de milă de la Dumnezeu. El ne spune să nu ne rugăm împotriva acestor evenimente, pentru că ele trebuie să vină, ci să ne rugăm pentru a ne salva sufletul și cât mai mulți alții cu putință, şi ca timpul acestor nenorociri să fie scurtat cât mai mult cu putință.

ÎNTRE SEMNELE IMINENTE ȘI CELE IMEDIATE

Sunt prezise și alte două evenimente adiționale și finale înainte de teroarea celor trei zile de întuneric. O minune pe perioada căreia FIECĂRUI suflet i se va arăta felul în care a greșit în fața lui Dumnezeu și în ce măsură. Acesta va fi un timp încărcat cu o suferință personală atât de puternică încât mulți vor dori să moară, dar nimeni nu va muri.

Un miracol similar cu cele de la Fatima, o mare minune menită să-i convingă pe mulți, va avea loc de sărbătoarea unui “tânăr martir”. Miracolul va dura aproximativ un sfert de oră și va fi vizibil din Garabandal, Spania. Acest miracol va avea loc la o dată ce va fi anunțată cu opt zile ÎNAINTE. Apoi, Dumnezeu va lăsa un semn în memoria lui.

CE SĂ FACEȚI PENTRU PROTECȚIE ÎN ACESTE TREI ZILE

Imediat ce percepeți semnele acelei nopți foarte friguroase: Mergeți înăuntru, închideți toate ușile și ferestrele. Nu priviți afară, nu vă duceți afară pentru nici un motiv, și nu vorbiți cu nimeni de afară. ORICINE VA PRIVI AFARĂ SAU VA IEȘI AFARĂ VA MURI IMEDIAT! Mânia lui Dumnezeu este Sfăntă și nu vrea ca noi să o vedem.

APRINDEȚI LUMÂNĂRILE SFINȚITE

Totul va fi întunecat, iar singurul lucru ce va produce lumină vor fi lumânările binecuvântate de ceară; chiar și acestea nu vor arde în casele ateilor batjocoritori.

Odată aprinse, NIMIC NU LE VA STINGE ÎN CASELE CELOR CREDINCIOȘI. Fiți siguri să aveți tot timpul în casă lumânări sfințite din ceară — de asemenea Apă Sfințită pentru a stropi prin casă, în mod special pe lângă uși și ferestre. Binecuvântați-vă pe voi și pe cei apropiați cu ea. Beți-o și ungeți-vă pe ochi, urechi, nas, gură, mâini, picioare și frunte.

PĂSTRAȚI LA ÎNDEMÂNĂ provizii suficiente de mâncare, apă și pături.

ÎNGENUNCHIAȚI ÎN FAȚA UNUNI CRUCIFIX ȘI RUGAȚI-VĂ NEÎNTRERUPT. Rugați-vă cu brațele îtinse, sau prostați pe podea, implorând pentru salvarea a cât mai multe suflete. Căiți-vă, aveți credință, speranță și dragoste. Folosiți ROZARIUL.

Creincioșii prinși pe drum fără posibilitatea de a găsi adăpost atunci când cele trei zile vor veni, vor muri ca martiri și vor ajunge direct in Rai. Unii copii și cei mai neajutorați vor ajunge în Rai înaintea celor trei zile, pentru a fi scutiți de groaza acelor zile.

PĂMÂNTUL VA DEVENI PRECUM UN VAST CIMITIR. Corpurile celor răi și ale celor drepți vor acoperi solul.

Trei sferturi din populația globului va dispărea. Vor muri mai mulți bărbați decât femei.

La sfârșitul celor trei zile de întuneric, majoritatea răului de pe Pământ va fi fost anihilat. Devastarea va fi însenat, dar Pământul va fi purificat.

Un sentiment de profndă recunoștință va fi în inimile celor ce vor trece prin această încercare, iar la revenirea luminii, TOȚI VOR TREBUI SĂ ÎNGENUNCHEZE ȘI SĂ ADUCĂ MULȚUMIRE SFINTEI TREIMI PENTRU PROTECȚIE ȘI SĂ-L BINECUVÂNTEZE PE DUMNEZEU.

Apoi va urma o perioadă de pace, precum a fost promisă de către Fecioara Maria la Fatima.


Centura Fotonică și Cele 3 Zile de Întuneric

Mike Lockwood, cercetator la Laboratoarele Naționale ale Rutherort Appleton din Oxfordshire atrage atenția că forța câmpului magnetic al Soarelui a crescut cu 210% față de anul 1901. Și dr. Aleksei N. Dmitriev care lucrează pentru Academia Aero-Spațială Rusă vorbește despre creșterea radiațiilor solare. Dacă până acum măsurătorile indicau 10 unități astronomice (aprox.150 de milioane de km) ale heliosferei, incepând cu anul 2008 se constată că această energie radiantă a ajuns la o grosime de 100 de unități astronomice, ceea ce înseamană o creștere de 100%.

Cercetatorii ruși sunt preocupați de faptul ca aceste modificări solare pot altera în mod dramatic funcționarea planetelor din Galaxie și mai ales pot perturba biosfera. Expansiunea heliosferei va schimba natura de bază a oricărei materii din sistemul solar, inclusiv ADN-ul.

După unii cercetători, umanitatea a intrat sub influența acestor fotoni în 1962, iar în proximitatea lui 2011 se va confrunta cu pătrunderea directă în centura fotonică.

Terra are nevoie de 5-6 zile ca să traverseze această uriașă “perdea” de materie și antimaterie. Această traversare se va produce și printr-un câmp magnetic nul.

Așadar, în acea perioadă de trecere, tot ceea ce funcționează cu ajutorul câmpului magnetic își va înceta activitatea. Să includem în acest scenariu lipsa comunicațiilor și a electricității.

Așadar, profețiile religioase care vorbesc despre trei zile de întuneric, urmate de o lumină specială care aduce o nouă lume, au un temei în fundamentarea științifică.

Acest întuneric generat de trecerea Pământului prin Centura Fotonică va marca “sfârșitul timpurilor” și începutul Timpului in care starea noastră de conștiință va fi extinsă, iar noi vom vedea, percepe și întelege Universul mult mai în profunzime!

Specialiștii spun că în această perioadă de 3-5 zile este posibil să nu vedem nimic.